قیمت دامنه های خارجی نسبت به قیمت دلار مشخص میشود، اما هم اکنون که قیمت دلار 10200 تومان است، قیمت ریالی تمدید دامنه در ایران 120 هزار تومان می باشد.