درباره ما

شرکت تعاونی رفاه بازنشستگان میهن با هدف تامین و توزیع کالا و خدمات و نیازمنـدیهاي عمـومی بـا رعایـت قـوانین و مقررات کشور تاسیس شده است.

اولویت نخست این شرکت تامین و توزیع انواع کالا و خدمات اقساطی برای خانواده بزرگ و ارزشمند بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد.

چشم انداز شرکت:

“در افق ۱۴۰۳ شرکت تعاونی رفاه بازنشستگان میهن اولین انتخاب مشتری در بازار خرده‎فروشی کشور برای اقشار مختلف جامعه با اولویت خانواده بزرگ بازنشستگان خواهد بود. ما می‎کوشیم با روحیه تعاون ، مشارکت فعال در رشد بالنده و پایدار کشور داشته باشیم و بیشترین ارزش را برای ذینفعان خلق کنیم.”