راهنمای خرید
بازنشسته گرامی شما میتوانید با یکبار ثبت نام در نمایندگی ها و فروشگاه های
طرف قرارداد فروشگاه های زنجیره ای اقساط مارکت، بدون چک ، ضامن و سفته و بدون
پیش پرداخت برای همیشه کلیه نیازهای خود شامل مواد غذایی، لوازم خانگی،
فرش، مبلمان، لوازم دیجیتال ، تورهای مسافرتی ، بیمه، خدمات پزشکی و هر آنچه
مورد نیاز شماست را تهیه کنید.
سوالات متداول

راهنمای خرید
بازنشسته گرامی شما میتوانید با یکبار ثبت نام در نمایندگی ها و فروشگاه های
طرف قرارداد تعاونی رفاه بازنشستگان، بدون چک ، ضامن و سفته و بدون
پیش پرداخت برای همیشه کلیه نیازهای خود شامل مواد غذایی، لوازم خانگی،
فرش، مبلمان، لوازم دیجیتال ، تورهای مسافرتی ، بیمه، خدمات پزشکی و هر آنچه
مورد نیاز شماست را تهیه کنید.
سوالات متداول
فهرست