وام بازنشستگان تامین اجتماعی

ثبت نام وام
خبرها و رویدادها

ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی

  آغاز ثبت نام مرحله دوم وام بازنشستگان تامین اجتماعی   معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی درباره وام ضروری بازنشستگان تأمین اجتماعی ارائه کرد. عادل دهدشتی تاکید کرد: بازنشستگان می‌توانند ب...