همسان سازی

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
خبرها و رویدادها

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه ۹۹

  طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه ۹۹   متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برابر اصل عدالت بیمه‌ای و در قالب فیش واحد به همراه حقوق مشمولان از مهرماه اجرایی می‌شود. اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشس...