رتبه فعالیت نام مدیریت شماره تماس نام فروشگاه استان شهر آدرس
نماینده فروشگاهیهومن چالاکی 04442456079 موبایل چالاکی آذربایجان غربی مهاباد مهاباد ، مجتمع تجاری مهاباد مال ، طبقه اول ، واحد C1
فهرست