رتبه فعالیت نام مدیریت شماره تماس نام فروشگاه استان شهر آدرس
نماینده فروشگاهیجعفرعلی کمانگیر 2636643980 فرش تاروپود(کرج) البرز فردیس البرز ، فردیس ، خیابان اهری ، خیابان خیزران ، پلاک 234
فهرست