حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید ۲ میلیون و۸۰۰ هزار تومان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح جزئیات تصمیمات امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ درباره حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، تصریح کرد: مقرر گردید؛ کف حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و شاغلین، دو میلیون و هشتصد هزار تومان شود که در واقع میزان افزایش حقوق‌های زیر دو میلیون و هشتصد هزار تومان حدود ۱۵ تا ۵۰درصد خواهد بود.
وی افزود: افزایش حقوق‌های زیر شش میلیون تومان (۴ و ۵ و۶ میلیون) کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته، بالای ۱۵درصد خواهد بود؛ در واقع درصدی تعیین خواهد شد که بعلاوه ۱۵ درصد افزایش، اعمال می‌گردد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ همچنین گفت: حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری نیز ضمن افزایش بیش از ۱۵ درصدی، شامل همسان سازی (حقوق ها) می‌شوند.
آقای حاجی بابایی ادامه داد: حقوق‌های بالای شش میلیون تومان نیز تنها شامل افزایش ۱۵ درصدی خواهند بود.
وی در جمع بندی نهایی مصوبات مربوط به افزایش حقوق‌ها خاطر نشان کرد: در واقع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۹۹ به این شرح خواهد بود:
۱- حداقل حقوق دو میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شد
۲- حقوق‌های ۴ و۵ و۶ میلیون تومان، بالای ۱۵درصد افزایش دارند
۳- حقوق‌های ۶ میلیون تومان و بالاتر ۱۵ درصد افزایش خواهند داشت

فهرست