داستان های موفقیت

بازنشسته
داستان های موفقیت

نگرانی معلمان بازنشسته از تغییرات لایحه بودجه/ آیا مستمری‌ها عادلانه افزایش می‌یابد؟

معلمان بازنشسته نگران رفت و برگشت‌های بودجه میان مجلس و شورای نگهبان هستند و می‌گویند علاوه بر تامین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت، باید مستمری‌ها نیز به اندازه مکفی و شایسته زیاد شود. به گزارش خبرنگار ای...