نام فروشگاه نام مدیریت حوزه فعالیت تلفن تماس آدرس
کینگ تک علیرضا جوادی فردپکیج سرمایشی گرمایشی 05832253252بجنورد خیابان هفده شهریور جنوبی روبروی بانک رفاه پلاک 303
/]