نام فروشگاهنام مدیرحوزه فعالیتتلفنآدرس
لوازم خانگی چالاکی آقای هومن چالاکی لوازم خانگی و دیجیتال 09012398926
خیابان جمهوری اسلامی خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی ساختمان اهورا طبقه اول واحد F1
لوازم خانگی اسکار آقای طاها قربانی آذر لوازم خانگی و دیجیتال 09906992180خیابان جمهوری خیابان صلاح الدین ایوبی غربی ساختمان داوودی طبقه همکف فروشگاه اسکار
Menu