نام فروشگاه نام مدیریت حوزه فعالیت تلفن تماس آدرس
فروشگاه تاپ موبایل آقای فرهاد فتحی همه برندهای موبایل 09361937606 فارس، شیراز خیابان شریف آباد نبش کوچه 26 فروشگاه تاپ موبایل