نام فروشگاهنام مدیرحوزه فعالیتتلفنآدرس
موبایل پرشین
لطفی پور
موبایل و کامپیوتر
09355646075
فروشگاه تعاونی
موبایل پرشین
لطفی پور
موبایل و کامپیوتر
09355646075
پاساژ پردیس طبقه اول
موبایل اپل
نریمانی
موبایل و کامپیوتر
09382285428
پاساژ میلاد نور طبقه همکف
موبایل ارگ
حیاتی
موبایل و کامپیوتر
09351778376
پاساژ میلاد نور طبقه همکف واحد 13
Menu